Отстъпка от 5% за 1 дете при еднократно заплащане на пълната сума. Отстъпка от  10% за повече от 1 дете от едно семейство при еднократно заплащане на пълната сума.

15-дневен Детски Лагер $695
8-дневен Детски Лагер $380
 

Брой на Децата
Свободни Дати
Имена на Детето / Децата
Телефон(и) и Email за връзка

 

Брой на Децата
Свободни Дати
Имена на Детето / Децата
Телефон(и) и Email за връзка

Ако нямате PayPal account,  изберете „Pay with Debit or Credit Card“ най-долу на следващата страница. При заплащане вие се съгласявате със следните условия:

  • 100% връщане на платената сумата до 24 часа след плащане (24 hour free cancellation) без значение на причината
  • 5% отстъпка при еднократно заплащане на пълната сума
  • 10% отстъпка за деца от едно семейство при еднократно заплащане на пълната сума
  • Пазете вашата PayPal email разписка. Документи за пребиваване ще бъдат изпратени за финализиране 30 дни преди началната дата на лагера.  
  • Застраховка за престоя на всяко дете. Включени всички данъци и такси.
  • При заплащане на депозит ще изпратим на вашия email напомняне за остатъчната сума.
  • При възникнала здравословна причина до 7 дни преди началната дата, платената сума без стойността на депозита се възстановява. 
  • Възможност за настаняване на родител(и) за целия или част от периода.